2011, നവംബർ 18, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മരണത്തിന്റെ വഴി.


ആത്മ സുഹൃത്തിന്റെ ആകസ്മികമായ അന്ത്യത്തെ തുടർന്നാണ് ബോഡി ചെക്കപ്പ് നടത്താൻ അയാൾ തയ്യാറായത്. ഗുളികക്ക് പോലും രോഗമില്ലാത്ത റിസൾട്ടുമായി മനസ്സമാധാനത്തോടെ വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു. തനിക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് ദൈവം ഇതു വരെ എടുത്തുകാണില്ല. വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തിയപ്പോഴാണ് അപകടം പറ്റി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ഒരു നായയെ കണ്ടത്. സഹതാപ മനസ്സുമായി അതിനെ പരിചരിക്കാൻ കുനിഞ്ഞതും പറന്നു വന്ന ഒരു ബെൻസ് കാർ റോഡിലെ സ്ഥലം തികയാതെ വന്നപ്പോൾ അവരിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങി വീണ്ടും പറന്നു. മരണം വന്ന വഴിയറിയാതെ, വേർത്തിരിച്ചെടുക്കാനാവാതെ രണ്ട് ശരീരങ്ങൾ......