2010, ജൂലൈ 14, ബുധനാഴ്‌ച

ആവരണം

ആദ്യ രാത്രിയില്‍ പൂവിതളുകളാല്‍ അലംക്യ് തമായ മെത്തയിലിരുന്ന്‌ അപരിചിത ലോകത്തിലെ നെഞ്ചിടിപ്പോടെ അവള്‍ ചിന്തിച്ചു.തന്റെ സങ്കല്പത്തിലെ പങ്കാളിയെ തന്നെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു.ഇടതൂര്‍ന്ന കറുത്ത മുടിയും നിരയൊത്ത പല്ലുകളും അയാളെ കൂടുതല്‍ സുന്ദരനാക്കി.അല്പം പ്രായകൂടുതലുണ്ടെങ്കിലും സുമുഖനാണ്. അയാളും സംത്ര് പ് തനായിരുന്നുഒരു പാട് തിരഞെങ്കിലും... അതിസുന്ദരിയാണ് ഭാര്യ.തന്റെ കണ്ടീഷനുകളൊക്കെയോജിച്ച യുവതി. ഭൂതവും ഭാവിയും വര്‍ത്തമാനവുമെല്ലാം വിസ്തരിച്ച്‌ സംസാരിച്ച് കഴിഞപ്പോള്‍ അയാള്‍ അവളോട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ആവിശ്യപ്പെട്ടു. പാല്‍ തണുത്തു പോയ്യല്ലോ ഇതു കുടീക്കൂ .വെള്ളം കുടിക്കാനല്ല.ഒരു കപ്പ് വെള്ളമെടുത്ത് വരൂ.ആജ്ഞ ആ സ്വരത്തില്‍ പ്രഗടനമായിരുന്നു. അവള്‍ വെള്ളവുമായി വന്നു. അയാള്‍ തന്റെ സെറ്റ്‌പല്ല് അഴിച്ചു വെള്ളത്തിലിട്ടു.എന്നിട്ട് വിഗ്ഗ് എടുത്ത് മേശപ്പുറത്തുവെച്ചു. തിളങ്ങുന്നകഷണ്ടി തടവി കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴാണ് ആശ്യാസം ലഭിച്ചത് .ഇത് വരെ തലക്ക് വല്ലാത്ത പെരുപ്പായിരുന്നു. അവള്‍ സ്തംബിതയായെങ്കിലും തന്റെ കണ്ണ് വിടര്‍ത്തി ലെന്‍സ് ഊരിമാറ്റി അപ്പോള്‍ അയാള്‍ ശരിക്കും ഞെട്ടി.ഇത് വരെ അവളുടെ സൗന്ദര്യം മുഴുവന്‍ ആ കണ്ണു കളിലായിരുന്നു.....

4 അഭിപ്രായങ്ങൾ: